top of page

Brasiliansk Jiu Jitsu

Brasiliansk Jiu jitsu (BJJ) var opprinnelig en form for judo som ble introdusert til Brasil av Mitsuyo Maeda på slutten av 1800 tallet. Maeda viste sin stil av judo til blant annet Gracie familien, og i Brasil videreutviklet kampsporten seg til å få et særlig fokus på bakkekamp og submissions.

 

På 1990 tallet fikk BJJ en rask og stor spredning på på grunn av stilartens effektivitet i tidlig MMA. BJJ har et ekstremt stort spekter av teknikker som kan tilpasses alle kroppstyper og fysiske forutsetninger, noe som gjør stilarten så effektiv, men som også gjør at BJJ blir omtalt som den tenkende manns kampsport.

 

I BJJ brukes det som oftest en drakt; kalt Gi, under trening og konkurranse. BJJ kan også praktiseres uten drakt, og bli da omtalt som No Gi.

bottom of page