TIMEPLAN 

Timeplan u/formiddag.png

* Ungdomstrening 15-21 år. Yngre deltakere etter avtale med trener.

* Spesialistfredag: Våre trenene roterer på hvem som instruerer og viser deg hva de er best på.

* Konkurransparti: minstekrav: Blåbelte, hvitbelte kan delta ved tillatelse fra trener.

Alle våre medlemmer kan delta på alle timene, med mindre annet er beskrevet.

Det vil bli annonsert Åpen Matte i vår facebook gruppe.

 

 

COVID-19

Registrering av oppmøtte skjer gjennom en løsning levert av NIF, som bruker en QR-kode. For de som ikke kan/ønsker å bruke denne, har vi også penn og papir.

Husk:
- Ikke kom på trening om du er pjusk!
- Ta med egen vannflaske
- Vask hendene før trening
- Om mulig, unngå offentlig transport