top of page

Klubbregler

Vi ønsker et inkluderende og trivelig treningsmiljø i klubben og forventer derfor at alle som stiller på trening oppfører seg ordentlig. 

I Bergen Grappling diskriminerer vi ikke og vi har nulltoleranse for mobbing. Systematisk forskjellsbehandling av andre medlemmer basert på gruppetilhørighet som kjønn, legning, alder, etnisk bakgrunn, religiøs tilhørighet eller politiske holdninger aksepteres ikke. Hos oss trener alle med alle, vi tar vare på hverandre, passer på at alle har det bra og at alle føler seg velkommen på trening. Vi ber i tillegg alle om å følge klubbreglene beskrevet under.

Medlemskap
Alle har rett på en gratis prøvemånde, etter dette må du melde deg inn i klubben for å trene.

 

Hygiene

 • Still opp på trening med ren kropp, rent treningsutstyr og korte negler.

 • Ta av smykker, øredobber, ringer etc.

 • Alle sår tapes/plastres.

 • Ikke still på trening dersom du er syk.

 • Rydd opp etter deg både i dojoen og i garderoben.
   

Oppførsel

 • Ta hensyn til kroppsbygning og ferdighetsnivå hos treningspartneren din.

 • Avklapping, enten verbal eller med hånd/fot, skal alltid respekteres.

 • Ikke bruk teknikker som du mistenker kan skade andre.

 • Pass på omgivelsene; hold god avstand til vegger og andre par på mattene og flytt dere unna dersom det er fare for kollisjon.
   

Restriksjoner på teknikker
Grunnet skaderisiko er det begrensninger på hvilke teknikker som er lov å utføre på grunnlag av erfaring, type time og aldersgruppe. Instruktører kan avvike fra denne listen, og hvis du er i tvil så spør instruktør eller høyere graderte.

 
Følgende er ikke lov:

 • Løfte en person opp fra matten og så kaste ned på matten igjen (slamming).

 • Ryggradslåser eller kraftige grep for å bøye nakke (spine locks og neck cranks).

 • Manipulasjon av små ledd; fingre og tær.
   

Utstyr
Den første måneden du trener går det fint å stille i enkelt treningstøy. Etter dette må du kjøpe inn riktig utstyr, dvs gi til BJJ og shorts/joggebukse og t-skjorte til submisson wrestling. Klær med glidelås, knapper, belter o.l. er ikke tillatt da disse kan skade deg selv og andre. Vi anbefaler alle å bruke tannbeskytter. Førstehjelpsutstyr som isposer, tape o.l. skal kun benyttes til akutte skader som oppstår på trening. Har du eksisterende sår/skader bruker du eget utstyr.

 

Oppførsel utenfor trening
Teknikker som blir instruert hos oss kan potensielt være veldig farlige og skal dermed kun benyttes i trening/konkurranse. Vi forventer også at våre medlemmer oppfører seg slik at klubben, instruktører, Kampsportforbundet eller Idrettsforbundet ikke blir satt i et dårlig lys. Personer som ikke klarer å følge dette punktet er ikke velkommen i klubben vår. Bruk av dopingmidler eller andre ulovlige midler er ikke tillatt. Som medlem av Norges Idrettsforbund er det plikt å stille opp i dopingkontroller utført av Antidoping Norge. Brudd på bestemmelser kan medføre utestengelse fra klubb og organisert idrett.

I henhold til §11-4 b) og §11-10 i Norges Idrettsforbunds lover vil følgende straffebelagte handlinger føre til 5år karantene for trening hos Bergen Grappling etter dato for domfellelse:

Rettsstridig vold, seksuelle overgrep eller seksuell trakassering.

Vedtekter

Bergen Grappling er et idrettslag. Vi forholder oss til vedtektene som er lagt for klubben. Send oss en e-post om du ønsker å lese dem.

bottom of page